Pravila in pogoji uporabe

Pogoji za uporabo spletnega portala vitaminko.si

Nahajate se na spletnem portalu vitaminko.si. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo tako splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletni portal vitaminko.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal in podstrani vitaminko.si, razen za posamezne storitve ki imajo svoja pravila uporabe (na primer forumi), v teh primerih prevladajo specifična pravila ki so objavljena posebej.

Ob registraciji (neposredno preko vitaminko.si, povezanega portala ali preko katerekoli druge, recimo Facebook Connect storitve) se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v pogojih uporabe spletnih vsebin/storitev portala Vitaminko. Vsakič, ko se prijavite na portal Vitaminko, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se ne smete registrirati.

Podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p., bo osebne podatke registriranih uporabnikov uporabljalo za obdelavo v svojih zbirkah ter jih uporabljalo za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, oglasnega gradiva, vabila na dogodke, ki jih organizira ali soorganizira ali podpira Vitaminko ter pošiljanje elektronkih novic (e-novice). Njegove/njene osebne podatke lahko Vitaminko, Matjaž Kolar s.p., hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve registriranega uporabnika. Registriranemu uporabniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur. l. RS, št. 94/2007).

Spreminjanje pogojev uporabe
Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala vitaminko.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe
Portal vitaminko.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala vitaminko.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki
Za uporabo določenih storitev na portalu vitaminko.si morate opraviti vpis oziroma t.i. registracijo, pri kateri boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p., ki ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

 

Kopiranje in razmnoževanje vsebine
Vsa gradiva objavljena na spletni strani vitaminko.si so avtorsko zaščiteno. Nepooblaščena uporaba ali posredovanje novic, člankov in informacij v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje ali razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem izdajatelja in z vključeno povezavo na našo spletno stran.

Nezakonita ali prepovedana uporaba
Kot uporabnik portala vitaminko.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala vitaminko.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali podjetju Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala vitaminko.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala vitaminko.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: info@vitaminko.si.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov
Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom vitaminko.si podjetju Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.
Z oddajo tega materiala in informacij podjetju Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov;

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabilo podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p., ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. ni obvezano objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve portala vitaminko.si, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev portala. Za določila, pogoje in za dodatne informacije o delovanju portala vitaminko.si si preberite tudi izjavo o varovanju zasebnosti.

Uporabniške vsebine

Spletno mesto vitaminko.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih novice po predhodnem dogovoru (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na vitaminko.si. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Vendar kljub temu, da uredništvo vitaminko.si ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se strinjate s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo, online in offline. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate. Podjetju Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. dajete stalno, neizključno, globalno, nelicenčno, pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja (vključno s prilagajanjem na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za nalaganje, za oddajanje in druge tehnologije).

Na uredništvu vitaminko.si, si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, ki pa uspeva le, kadar se člani počutijo dobrodošle in varne. Zato morajo člani upoštevati določena pravila obnašanja:

  • Prepovedana je objava kakorkoli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
  • Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam-sporočili.
  • Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, starosti, regije, nezmožnosti. Kakršenkoli sovražni govor je osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev vitaminko.si.
  • Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno prihaja do nestrinjanj. Uredništvo vitaminko.si spodbuja aktivno razpravo in pozdravlja vroče razprave. Toda osebni napadi so neposredno kršenje pravil uporabe in so osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev vitaminko.si.
  • Možnost objavljanja uporabniških vsebin se uporablja le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja uredništva vitaminko.si ne boste distribuirali ali drugače objavljali kakršnekoli vsebine, ki promovira posamezne dejavnosti, produkte ali storitve in vodijo do komercialnih spletnih strani.
  • Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščiteni. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.

Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih obvestil uredništvo vitaminko.si.

Omejitev odgovornosti
Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. ali/in njegovi dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala vitaminko.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. in/ali njegovi dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala vitaminko.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu vitaminko.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bilo podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom portala vitaminko.si, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala vitaminko.si ne uporabljate več.

Recepti in nasveti objavljeni na portalu vitaminko.si, se izvajajo na uporabnikovo lastno odgovornost. Podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo ali pokodbe, ki bi lahko nastale pri izdelovanju in uporabi le-teh.

Morebitna mnenja, ki so izražena v prispevkih, ki so objavljeni na vitaminko.si so mnenja avtorjev pripevkov in ne mnenja uredništva portala Vitaminko, ki ne prevzema odgovornosti zanje. Besedila so delo avtorjev in ni nujno, da predstavljajo ideje ali prepričanja uredništva Vitaminko.

Avtorji ne dajejo medicinskih nasvetov in ne svetujejo uporabe ali opustitve katerega koli zdravila brez posveta z lečečim zdravnikom. Vse navedene podatke in priporočila v prispevkih in člankih bralec uporablja na lastno odgovornost. Nasveti ne morejo nadomestiti strokovne pomoči zdravnika ali terapevta, in če niste prepričani, za kakšno težavo gre, se prej posvetujte z njima.

Uporabniška podpora
Podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve portala vitaminko.si na samem portalu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete na elektronski naslov: info@vitaminko.si.

Opombe o intelektualni lastnini
Vsa vsebina portala vitaminko.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo podjetja Vitaminko, Matjaž Kolar s.p., ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala vitaminko.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

 

Splošno
Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom vitaminko.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Mariboru. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in podjetjem Vitaminko, Matjaž Kolar s.p.

Podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice podjetja Vitaminko, Matjaž Kolar s.p., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo portala vitaminko.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri podjetju Vitaminko, Matjaž Kolar s.p., ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja portala vitaminko.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in podjetjem Vitaminko, Matjaž Kolar s.p., glede na storitve portala vitaminko.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in podjetje Vitaminko, Matjaž Kolar s.p. glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

 

Vitaminko, Matjaž Kolar s.p., v Mariboru 25.04.2016